Zverejňovanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - správca počítačovej siete MsÚ Nové Mesto nad Váhom

 

Ponúkaná pracovná pozícia má charakter hlavného pracovného pomeru s dobou neurčitou so skúšobnou pracovnou dobou podľa § 45 Zákona 311/2001 Z.z. – Zákonník práce (ďalej len „ZP“) s výkonom práce na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom.

Popis činnosti pracovného miesta:

 • zabezpečenie prevádzky počítačov ich profylaktiku a bežnú údržbu,
 • realizovanie softvérovej inštalácie OS a konfiguráciu aplikačných programových vybavení,
 • zabezpečenie prevádzky, správu a servis LAN a WAN sietí úradu,
 • zabezpečenie prevádzky, správu a servis serverov a virtualizačného prostredia VMware pre informačné systémy na úrade,
 • zabezpečenie zálohovania serverov, databáz informačných systémov a dokumentov užívateľov,
 • zabezpečenie výkonu technického správcu pre mestský informačný systém - IIS MIS,
 • zabezpečenie budovania komplexného informačného systému na Mestskom úrade,
 • zabezpečenie budovania optickej siete mesta,
 • zabezpečenie nákupu a následnej inštalácie potrebného softwaru a hardwaru,
 • zabezpečenie technickej podpory pre referentov úradu,
 • zabezpečenie administrácie oficiálnej internetovej stránky mesta Nové Mesto nad Váhom,
 • zabezpečenie správy informačných systémov,
 • zabezpečenie administrácie Windows server - Active Directory,
 • zabezpečenie administrácie E-mailového serveru,
 • zabezpečenie administrácie dochádzkového systému,
 • zabezpečenie antivírovej a kybernetickej ochrany,
 • zabezpečenie administrácie hlasovacieho zariadenia počas zasadania Mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečenie správy IP telefónov,
 • zodpovednosť za uplatňovanie zákonov NRSR č. 95/2019 Z.z., č. 69/2018 Z.z., č. 18/2018 Z.z. a 211/2019 Z.z.,
 • iná administratívna činnosť podľa potreby.Požiadavky na zamestnanca:
Minimálne požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou

         Pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:

 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Študijný odbor:

 • Informatika/technické zameranie, prax v odbore IT 3 roky

Osobnostné predpoklady:

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť a samostatnosť, časová flexibilita, schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, kreativita a schopnosť pracovať samostatne, príjemné vystupovanie

Znalosti:

          Počítačové znalosti - používateľ:

 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Windows – expert
 • HTML – základy výhodou

          Počítačové znalosti - administrátor:

 • Administrácia Windows serverov – základy
 • Administrácia sieťových služieb TCP/IP, LAN, WLAN – pokročilý
 • Administrácia Linux serverov – základy výhodou
 • Microsoft SQL Server – základy výhodou
 • Administrácia virtualizácie VMware - základy výhodou

         Iné:

 • Vodičský preukaz: B

K žiadosti o zamestnanie pripojte:

 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list v max. rozsahu 1 strana
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu: prednosta@nove-mesto.sk, alebo poštou na adresu: Mestský úrad mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, poprípade osobne do podateľne MsÚ č.d. 243 najneskôr do 21.5.2021.

Originály dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) prineste na výberové konanie.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: 1.6.2021

Platové zaradenie: Zaradenie podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ponúkané pracovné miesto je zaradené v 6. platovej triede a v platovom stupni podľa uznanej odbornej praxe. Minimálny tarifný plat pri dvojročnej požadovanej praxi je 826,00 EUR. K minimálnemu tarifnému platu je možné priznať osobný príplatok max. do výšky 100%  tarifného platu.

Odoslaním  žiadosti o pracovný pomer dáva záujemca súhlas so spracovaním osobných úradov v súlade s čl. 6, bod. 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z.

V Novom Meste nad Váhom 29.4.2021

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

K stiahnutiu

Publikované: 3.5.2021 | Aktualizácia: 3.5.2021 | Zobrazené: 143