Zverejňovanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Príslušník/príslušníčka Mestskej polície mesta Nové Mesto nad Váhom

Ponúkaná pracovná pozícia má charakter hlavného pracovného pomeru s dobou neurčitou so skúšobnou dobou podľa § 45 Zákona 311/2001 Z.z. – Zákonník práce (ďalej len „ZP“) s výkonom práce na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom.

Kvalifikačné predpoklady:

 • požadované minimálne vzdelanie: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady:

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť a samostatnosť, časová flexibilita, schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, kreativita a schopnosť pracovať samostatne, príjemné vystupovanie. 

Iné:

 •  vodičský preukaz min. skupiny B
 • požadovaný vek – starší ako 21 rokov
 • odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov obecnej polície
 • bezúhonnosť

Znalosti:
Práca s PC a počítačové znalosti - používateľ:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Word
 • Microsoft Windows

K žiadosti je potrebné zaslať:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
 • údaje potrebné na dožiadanie výpisu z registra trestov :
  Meno, priezvisko a rodné meno otca a matky uchádzača/ky.

Informácia pre uchádzača/ku:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu: msu@nove-mesto.sk, alebo poštou na adresu: Mestský úrad mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, poprípade osobne do podateľne MsÚ č.d.243 najneskôr do 27.5.2022.
Originály dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) prineste na výberové konanie. 

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu:

 • ak úspešný záujemca/záujemkyňa (ďalej len „záujemca“)  spĺňa požiadavky § 25 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii, nástup možný ihneď,
 • ak úspešný záujemca nespĺňa požiadavky § 25 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii, nástup možný 1.9.2022 súčasne s nástupom na doplnenie uvedenej zákonnej požiadavky.

Platové zaradenie:
Základná mzda vo výške 642€,  sa zvyšuje o 15% za výkon práce vo verejnom záujme.  Zamestnancovi prislúcha osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby do výšky 100% základnej mzdy.

Odoslaním  žiadosti o pracovný pomer dáva záujemca súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s čl. 6, bod. 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nové Mesto nad Váhom dňa 4.5.2022

 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta    

 

Publikované: 5.5.2022 | Aktualizácia: 5.5.2022 | Zobrazené: 551