Zverejňovanie

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 12.09.2022

Oznámenie o uložení zásielky z pošty Nové Mesto nad Váhom  sa nachádzajú v kancelárii č. 122 /referát evidencie obyvateľov/  MsÚ Nové Mesto nad Váhom pre týchto občanov s trvalým pobytom na Mesto Nové Mesto nad Váhom:

Oznámenie o uložení zásielky: 
adresát si môže v lehote od 12.09.2022 do 29.09.2022 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky:

Parči Michal

Tartaľ Richard

Farkašová Elena

Publikované: 12.9.2022 | Zobrazené: 119