Zverejňovanie

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 08.07.2021

 

Oznámenie o uložení zásielky z pošty Nové Mesto nad Váhom  sa nachádzajú v kancelárii č. 122 /referát evidencie obyvateľov/  MsÚ Nové Mesto nad Váhom pre týchto občanov s trvalým pobytom na Mesto Nové Mesto nad Váhom:

Oznámenie o uložení zásielky: 

adresát si môže v lehote od 08.07.2021 do 26.07.2021 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky:

 

Bednáriková Erika

Danielová Dagmar

Martiš Tomáš

Ostrovský Dušan

Paluga Michal

Toráč Viliam

Publikované: 9.7.2021 | Zobrazené: 89