Oznámenie o obmedzení prevádzky Mestského úradu dňa 17.5.2019

 

O Z N ÁM E N I E

Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom oznamuje,

že dňa 17.5.2019 (piatok) budú úradné hodiny na Mestskom úrade
v Novom Meste nad Váhom z prevádzkových dôvodov obmedzené.
V prevádzke bude iba Matrika č. d. 123, Evidencia obyvateľov č.d. 122
na prízemí v starej časti úradu 
a Podateľňa č.d.231 nachádzajúca sa v novej časti úradu.
Prevádzka uvedených referátov bude do 14:45 h.
Pokladne MsÚ budú v tento deň zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Dušan Današ
 prednosta MsÚ

Publikované: 15.5.2019 | Aktualizácia: 18.5.2019 | Zobrazené: 125