Zverejňovanie

Oznam - štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Na Slovensku je do zisťovania zaradených viac ako 350 miest a obcí, medzi ktorými je zaradené aj mesto Nové Mesto nad Váhom.
 
Zisťovanie sa uskutoční v období 4. februára až 28.júna 2019.
 
Domácnosti ktoré boli v našom meste do zisťovania vybrané, budú o tejto skutočnosti písomne informované ŠU SR. Následne domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom a osobitným poverením.
Všetky poskytnuté informácie a názory budú chránené, nezverejňované a použité výhradne pre potreby štátnej štatistiky.
 
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk.
 

K stiahnutiu

Publikované: 1.2.2019 | Aktualizácia: 1.2.2019 | Zobrazené: 207