Zverejňovanie

Oznam - štatistické zisťovanie RÚ

Oznamujeme obyvateľom Mesta Nové Mesto nad Váhom, že v období od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2018 sa uskutoční štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Všetky informácie a názory, ktoré budú štatistickému úradu poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

Publikované: 14.12.2018 | Zobrazené: 303