Zverejňovanie

Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 09.10.2020

 

Oznámenie o uložení zásielky z pošty Nové Mesto nad Váhom  sa nachádzajú v kancelárii č. 122 /referát evidencie obyvateľov/  MsÚ Nové Mesto nad Váhom pre týchto občanov s trvalým pobytom na Mesto Nové Mesto nad Váhom:

Oznámenie o uložení zásielky: 

adresát si môže v lehote od 09.10.2020 do 27.10.2020 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky:

 

Herák Jozef

Šiveň Dušan

Tomiš Dušan

Zámečník Miroslav

Publikované: 12.10.2020 | Zobrazené: 103