Odkazprestarostu.sk už aj v Novom Meste nad Váhom

 

Samosprávy sa snažia reflektovať trendy v používaní nových informačných a komunikačných technológií aj v komunikácii so svojimi obyvateľmi. Čoraz viac sa preto zaujímajú o portál Odkazprestarostu.sk. Ten umožňuje obyvateľom nahlásiť problémy vo verejnom priestore obce jednoducho a rýchlo. Od 15. mája ho môžu využívať už aj obyvatelia Nového Mesta nad Váhom. 

 

Portál Odkazprestarostu.sk bol po prvýkrát spustený v Bratislave vo februári 2010, odkedy sa postupne stal dobre fungujúcou súčasťou komunikácie samosprávy s obyvateľmi v ďalších mestách a obciach, zlepšil ich činnosť a do dnešného dňa prispel k vyriešeniu viac než 21 000 problémov, ktoré trápili ich obyvateľov. Obľúbenosť portálu rastie najmä vďaka jeho užívateľskej priateľskosti a faktu, že samosprávy nič nestojí. Obyvatelia môžu podnety posielať buď priamo na webovej stránke www.odkazprestarostu.sk alebo prostredníctvom  mobilných aplikácií, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre všetky operačné systémy – iOS, Android aj Windows. Dnes je portál k dispozícii približne 1,5 miliónu obyvateľov. Aktívne ho využíva viac ako 16 000 užívateľov a ich počet stále rastie. Užívatelia najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia,  a neporiadku či znečistenia životného prostredia.  

 

Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektami, ktoré do riešenia problémov vstupujú. „Obyvatelia neraz nemajú vedomosť o tom, kto je kompetentný ich problém riešiť, kedy ešte môže zasiahnuť samospráva a kedy už túto možnosť nemá. Zverejnením komunikácie medzi úradníkom a obyvateľom sa o konkrétnom probléme a jeho možných riešeniach dozvedia ďalšie stovky obyvateľov. Prehľadne a bez námahy tak môžu nájsť odpovede na svoje otázky,“ hodnotí Martin Kollárik z Inštitútu SGI, ktorý portál prevádzkuje.

 

Pre viac informácií kontaktujte, prosím: Martin Kollárik, Inštitút SGI, e-mail: kollarik@institutsgi.sk, mobil: 0910 444 636

 

Odkazprestarostu.sk je realizovaný Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, občianskym združením, ktoré sa venuje politikám pracovného trhu, inkluzívneho vzdelávania, integrácie migrantov a informačnej politike. Viac informácií o projekte nájdete na www.odkazprestarostu.sk a  o občianskom združení na www.governance.sk.

 

 

Bližšie informácie o Odkazprestarostu.sk

 

Nové Mesto nad Váhom sa zapojilo do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...) a typov podnetov, označiť na mape, kde sa podnet nachádza a priložiť fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.  

 

Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Po zverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak Nové Mesto nad Váhom nezašle prvú odpoveď do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, mesto má možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jeho kompetencie a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt.

 

Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení, vyriešený a neriešený. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné  priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej aplikácie.

 

Užívatelia na Odkazprestarostu.sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a neporiadku či znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subj

K stiahnutiu

Publikované: 29.5.2018 | Aktualizácia: 29.5.2018 | Zobrazené: 1950