Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení  občania !


V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov,  zakladanie ohňov v prírode ale aj  spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.   Vypaľovanie suchých porastov je  zakázané ale každoročne sa tento  jav   opakuje a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,   
- nevypaľujte suché trávnaté porasty !  
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
- na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len miesta  na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!

- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese  !  

Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.                  
 

K stiahnutiu

Publikované: 19.3.2021 | Aktualizácia: 19.3.2021 | Zobrazené: 659