Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení  občania !


V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi. 

Občania,   
- nevypaľujte suché trávnaté porasty !  
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
- na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len miesta  na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!

- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese  !  

Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.                  
 

K stiahnutiu

Publikované: 10.3.2023 | Aktualizácia: 10.3.2023 | Zobrazené: 1070
Nastavenia cookies