Novoročný príhovor

Starý rok vystriedal nový. Zdanlivo paradoxne ho charakterizuje kontrast. Najprv sa veselíme, blahoželáme si, neskôr, keď po sviatočných chvíľach nastúpia všedné dni, uvažujeme, čo nás čaká v roku, ktorý práve nastúpil a zároveň sa pýtame, aký bude rok s prívlastkom nový? Nie je na to jednoduchá odpoveď.

Jedno je však nad slnko jasnejšie. Sviatočné chvíle vystrieda realita života, každodenná práca. Zvlášť na prahu nového roka si treba uvedomiť, že len spoločným úsilím dokážeme uskutočniť vytýčené ciele. Veľa záleží iba od nás. Každý deň núka nemálo príležitostí.

Keď teda zdvihneme pohárik na uvítanie roka 2019, keď stisneme podávanú ruku, keď sa nám zaleskne slza v oku spomienkou na tých, čo už nedožili nový rok, keď objímeme svojich blízkych, pamätajme, že: „Len život žitý pre iného má zmysel!“

Mestu vdychujú život občania svojou prácou, svojimi postojmi, svojou angažovanosťou. Ak chceme, aby sa naše mesto ďalej rozvíjalo k lepšiemu, spoločne priložme ruku k dielu, k rozvoju nášho Nového Mesta nad Váhom. V záujme toho budem pozorne načúvať názorom, námetom a pripomienkam občanov. Lebo poznanie ich problémov je predpokladom takých riešení, ktoré zodpovedajú ich potrebám.

K novému roku, hlavne jeho úvodným dňom, už tradične patria priania a predsavzatia.

Mojím želaním ako v nedávnych komunálnych voľbách opätovne zvoleného primátora mesta je, aby Nové Mesto nad Váhom naďalej rástlo do krásy i kvality žitia a spokojnosti ľudí, ktorí v ňom žijú i tých, ktorí ho navštívia.

Nedávno poslanci po štyroch rokoch do histórie odchádzajúceho mestského parlamentu schválili najzásadnejší dokument mesta – rozpočet na rok 2019. Čísla v ňom sú pre čo i len trochu zasväteného či znalého veľavravné, napovedajú nemálo o ďalšom smerovaní a vývoji Nového Mesta nad Váhom.

Nemáme pred sebou ľahké obdobie. V jednom sa azda zhodneme všetci: Na komunálnej úrovni by sa nemalo hľadieť prioritne na farbu politických tričiek, ale na prospech mesta a jeho občanov. Preto chcem vyjadriť vieru, že v úzkej spolupráci so svojimi spolupracovníkmi, mestským zastupiteľstvom, mestskou radou, stálymi komisiami a mestskými podnikmi sa nám podarí splniť všetky vytýčené úlohy pre rok 2019.

Poprajme si spoločne, aby tento rok bol ešte výnimočnejším a krajším ako predchádzajúci. Nuž teda: V novom roku radosť v oku, úsmev v tvári! Nech sa darí dôjsť vždy k cieľom v roku celom! Šťastia veľa všetkým želá

 

Ing. Jozef  Trstenský,
primátor mesta

Publikované: 1.1.2019 | Aktualizácia: 3.1.2019 | Zobrazené: 322