Zverejňovanie

Návrh VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom

Publikované: 5.11.2018 | Aktualizácia: 5.11.2018 | Zobrazené: 224