Zverejňovanie

Návrh VZN č. 2/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Publikované: 12.4.2019 | Zobrazené: 176