Zverejňovanie

Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov

Publikované: 20.11.2019 | Aktualizácia: 20.11.2019 | Zobrazené: 70