Zverejňovanie

Návrh dodatku č.3 k VZN 8-2018 dotácie a príspevky na žiaka

Publikované: 26.8.2019 | Aktualizácia: 28.10.2019 | Zobrazené: 91