Zverejňovanie

Návrh dodatku č.2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov

Publikované: 3.6.2019 | Zobrazené: 89