Zverejňovanie

Návrh dodatku č.2 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach

Publikované: 11.5.2020 | Zobrazené: 89