Zverejňovanie

Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom

Publikované: 3.6.2019 | Zobrazené: 131