Zverejňovanie

Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom

Publikované: 28.8.2017 | Zobrazené: 197