Zverejňovanie

Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta

Publikované: 20.11.2019 | Aktualizácia: 20.11.2019 | Zobrazené: 67