Zverejňovanie

Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3/2021 o určení školských obvodov a mieste a času zápisu

Publikované: 14.3.2022 | Zobrazené: 128