Zverejňovanie

Návrh dodatku č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov

Publikované: 11.2.2019 | Zobrazené: 196