Naše mesto opäť víťazom súťaže o najlepšie finančné zdravie miest a obcí SR za rok 2017

 

Podľa analýzy finančnej stability miest a obcí v Slovenskej republike naše mesto opäť po roku 2016 aj v roku  2017 získalo v hodnotení najvyššie  ocenenie za získanie  maximálneho počtu bodov,  čo nás vynieslo na 1. miesto v posudzovaní finančného zdravia miest. Uvedené hodnotenie vykonal nezávislý inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO Bratislava spolu s Ministerstvom financií SR. Účelom posudzovania bolo poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení miest a obcí podľa kritérií a ukazovateľov stanovených hodnotiacimi inštitúciami .

 

 

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 17.8.2018 | Aktualizácia: 17.8.2018 | Zobrazené: 622