Zverejňovanie

Mimoriadne oznámenie

 

 M I M O R I A D N E      O Z N Á M E N I E  (21.3.2020, 9.45)

Vážení spoluobčania,

v našom okrese je nový pozitívny nález na koronavírus. Podľa informácie ide o cestovateľskú anamnézu. Zdroj mal málo kontaktov a tie boli včas zachytené (zdroj RÚVZ TN, upravené na základe nových info).

 


 

M I M O R I A D N E      O Z N Á M E N I E 

 

Vážení spoluobčania,

 na základe  upresnených informácií občanom mesta oznamujeme, že dva pozitívne nálezy na koronavírus COVID 19 sú potvrdené, ale občianky Nového Mesta nad Váhom sa zdržiavali len v našom meste a nevycestovali do Rakúska.

Zároveň chcem opäť vyzvať všetkých spoluobčanov, ktorí boli v uplynulých dňoch a týždňoch v zahraničí, aby o tom bezodkladne telefonicky informovali svojho obvodného lekára, tak aby chránili svoje zdravie ako i zdravie ostatných spoluobčanov.

 

Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

 

 

 


O S P R A V E D L N E N I E !!!

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom sa ospravedlňuje občanom a starostovi  obce Lubina za nepresné informácie uverejnené na stránke mesta , týkajúce sa infikovaných občanov obce Lubina koronavírusom.
Zverejnené informácie sme čerpali z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa potvrdili ako nepravdivé.

Publikované: 19.3.2020 | Zobrazené: 2429