Mesto Nové Mesto nad Váhom zverejňuje k informáciám RTVS o výskyte brazílskeho mäsa v materskej škole v Novom Meste nad Váhom nasledujúce stanovisko

Dňa 11.4.2017 boli v Rádiožurnále SRO o 18.00 hod. a v hlavných televíznych správach STV 1 o 19.00 hod. uvedené nepravdivé informácie o podávaní pečienky brazílskeho pôvodu deťom v školskej jedálni materskej školy v Novom Meste nad Váhom. Mesto zásadne protestuje proti týmto nepravdivým informáciám, pretože ani v jednej školskej jedálni zriadenej mestom sa nepodáva mäso ani mäsové výrobky pochádzajúce z Brazílie. Potvrdzuje to aj päť kontrol RÚVZ vykonaných v školských jedálňach zriadených mestom v roku 2017. Materská škola tak ako ostatné školy zriadené mestom nakupuje mäso a mäsové výrobky pre školské jedálne s pôvodom na Slovensku (chované, zabité, delené). Zmluva materskej školy s dodávateľom potravín je zverejnená na webovom sídle školy. RTVS neprofesionálne zverejnila nepravdivé informácie, pričom rozhovor s riaditeľkou RÚVZ v Trenčíne sa týkal zistení v okrese Nové Mesto nad Váhom a nie v meste Nové Mesto nad Váhom.

Proti tejto dezinformácii protestovala materská škola písomne v RTVS a žiadala o odvysielanie opravy.

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 12.4.2017 | Zobrazené: 300