Samospráva

Informácia ako a kde môžu voliť občania evidovaní na Mesto Nové Mesto nad Váhom a občania bez trvalého pobytu

Občania evidovaní na Mesto Nové Mesto nad Váhom, môžu voliť vo volebnom okrsku č. 14, ktorý sa nachádza na Odborárskej ulici 10 (4. základná škola, pri hasičoch). Oznamy o okrskoch a uliciach, ktoré patria do okrsku nájdete aj vo výveskách Nového Mesta nad Váhom.
Oznámenie o mieste a čase konania volieb pre občanov bez trvalého pobytu poskytne pracovníčka referátu evidencie obyvateľstva na vyžiadanie občana. Na volenie do NRSR je treba prísť do okrsku s občianskym preukazom v deň volieb, alebo si na evidencii obyvateľstva vybaviť hlasovací preukaz, ktorý umožní voliť kdekoľvek na Slovensku.

Publikované: 27.2.2020 | Aktualizácia: 27.2.2020 | Zobrazené: 88