Zverejňovanie

Dodatok č. 5 k VZN č. 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev

Publikované: 27.5.2020 | Aktualizácia: 27.5.2020 | Zobrazené: 53