Do práce na bicykli 2020

 Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu v uplynulých mesiacoch priniesli okrem iného zníženie počtu osobných automobilov, a naopak, zvýšený pohyb cyklistov na cestách. 

Ilustračná snímka
 
 
 

Siedmy ročník celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2020“ pokračuje v snahách o propagáciu využívania bicykla ako štandardného dopravného prostriedku. Kampaň je súčasne podporou ďalšej výzvy na predkladanie projektov  pre poskytnutie dotácií na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Termín konania kampane je od 1. do 30. septembra 2020, odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Samospráva Nové Mesto nad Váhom zareagovala na výzvu Ministerstva dopravy a výstavby SR a národného cyklokoordinátora Petra Klučku k zapojeniu sa do celoslovenskej súťaže "Do práce na bicykli 2020". 

Spoločným zámerom národnej súťaže je podpora budovania kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry pre peších a cyklistov a zvyšovanie povedomia obyvateľov o užitočnosti a prínosoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy pre príjemnejší a bezpečnejší každodenný život v mestách..

 V poradí 7. ročník sa nesie v duchu  hesla "Sadni na bicykel a zachráň svet" a podporuje myšlienku trvalej udržateľnosti života v mestách prostredníctvom ekologickej, zdravej a finančne výhodnej cyklodopravy do zamestnania.

Zapojte sa aj Vy do tejto prospešnej kampane za naše mesto. Súťaž je určená 2-4 členným tímom zamestnancov rovnakej firmy alebo inštitúcie, (aj študentov tej istej školy veku 15  a viac rokov), ktoré sa do súťaže zaregistrujú od 1. marca do 7. septembra 2020 vyplnením online registračného formulára na webovej  stránke

www.dopracenabicykli.eu

a tým potvrdia, že budú v období od 1. do 30. septembra 2020 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na uvedenej webovej stránke.

Podrobnejšie informácie o samotnej súťaži a registrácii nájdete na doméne www.dopracenabicykli.eu. V prípade ďalších otázok sa obráťte na mestského koordinátora súťaže Mgr. Martin Šebek - martin.sebek@nove-mesto.sk


Publikované: 24.8.2020 | Zobrazené: 449