Do práce na bicykli 2019 - vyhodnotenie

V tomto roku sa do súťaže Do práce na bicykli zapojilo takmer 13 tis. účastníkov na celom Slovensku. V Novom Meste n/V sme mali 42 tímov so 148 účastníkmi. Napriek nie úplne priaznivým podmienkam, ktoré boli v máji, tak celkovo účastníci patriaci pod našu samosprávu najazdili 18065,29 km a ušetrilo sa 4569,85 CO2 (kg).

Výsledky na lokálnej úrovni v Novom Meste nad Váhom:

  • Najväčší počet najazdených km – jednotlivec: Martin Janega (2x2 power) – 1371,97 km
  • Najväčší počet najazdených km – súťažný tím: 2x2 power– najazdili 3056,78 km
  • Najväčší počet uskutočnených jázd – jednotlivec: Radovan Kolečanský  – 48 jázd
  • Najväčší počet uskutočnených jázd – súťažný tím: Patriot – 158 jázd
  • Spoločnosť s najväčším počtom registrovaných účastníkov: VACUUMSCHMELZE, s.r.o.– mali 10 tímov a 37 zapojených účastníkov.


Touto cestou by sme sa chceli poďakovať každému účastníkovi projektu „Do práce na bycikli“.

Publikované: 10.6.2019 | Zobrazené: 816