Detské dopravné ihrisko v Novom Meste nad Váhom sa stalo skutočnosťou

Projekt detského dopravného ihriska v Novom Meste nad Váhom sa stal realitou. 4. októbra 2017 primátor mesta slávnostne prestrihol pásku novozhotoveného dopravného ihriska v areáli základnej školy na Tematínskej ulici. Dopravnú výchovu ako jeden z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie tak môžu školy odteraz robiť nie len teoreticky v učebniach školy, resp. nemusia cestovať na dopravné ihrisko ďaleko mimo Nového Mesta.

Zámer vlastného dopravného ihriska pre deti a žiakov novomestských škôl, ale aj pre záujemcov z iných obcí, dozrieval dlhší čas. Nakoniec mesto ako zriaďovateľ škôl pristúpilo k realizácii variantu mobilného ihriska a osadilo ho na doposiaľ nevyužívanej ploche základnej školy, ktorá bola účelovo stavebne upravená. Samozrejmosťou je vodorovné a zvislé dopravné značenie vrátane svetelnej signalizácie na križovatke či kruhového objazdu podľa technických normatívov a všetko, čo je potrebné na praktickú dopravnú výchovu simulujúcu reálne situácie. K dispozícii sú bicykle, kolobežky, prilby aj iné ochranné prostriedky.

Významnú odbornú pomoc pri realizácii dopravnej výchovy poskytla Autoškola Liberty a ústretovosť preukázalo aj vedenie policajného zboru a mestskej polície.   

Bližšie informácie o možnostiach využívania dopravného ihriska poskytne riaditeľstvo Základnej školy v Novom Meste nad Váhom na Tematínskej ulici, tel. č. 032 74065 11, resp. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zstematinska@mail.icss.sk .

Publikované: 11.10.2017 | Zobrazené: 618