Zverejňovanie

Ďalšie osvetlené priechody

Chodci v našom meste sa opäť môžu cítiť o niečo bezpečnejšie. Na ceste pri autobusovej a železničnej stanici pribudli ďalšie osvetlené priechody pre chodcov.

Projekt osvetlenia finančne podporila Rada Vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Mestu Nové Mesto nad Váhom sa na realizáciu osvetlenia priechodov podarilo získať už tretiu dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne.

 Samospráva s úsilím o zvyšovanie bezpečnosti nekončí. V spolupráci s mestskou políciou už pripravuje ďalší projekt, na ktorý požiada dotáciu v rámci Výzvy Rady Vlády Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018.

  

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Publikované: 1.12.2017 | Zobrazené: 198