LARYACH Odťahová - Kurierska služba

Odťahová služba -odťah osobných motorových vozidiel , dovoz zo zahraničia
Preprava stavebnej mechanizácie do 1500 kg
Kurierska služba - vnutroštatná preprava tovaru
č.t. 0915 288 786 - 0911 511 432

Adresa: Hurbanova 157/78, 91601 Stará Turá

IČO:
45981761
Kontakt:
Marková 
marková.zaneta@gmail.com 
Mobil:
0911511432