Základná umelecká škola

Adresa: Štúrova ul. č. 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kontakt:
Mgr. Marta Košťálová - riaditeľka školy 
zusjkrena@stonline.sk  
Telefón:
032 771 2658