European Academy for Financial Management

Budúci manažéri pozor!
Chceli by ste si založiť, alebo máte vlastnú firmu?
Škola podnikania

Adresa: SNP 260/41, 91601 Stará Turá

Telefón:
0911 781 071