Základná škola, Odborárska ul.

Adresa: Odborárska ul. č. 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kontakt:
PaedDr. Jaroslav Jeřábek - riaditeľ školy 
zsodborarska@nextra.sk 
Telefón:
032 771 5417