MS Union s.r.o.

MS Union s.r.o.
- transport a logistika
- reality
- SWEET&COFFEE - kaviareň a cukráreň

Adresa: Trenčianska 17, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO:
36740195
IČ DPH:
SK 2022321862
Kontakt:
Ing. SRNEC Juraj 
info@msunion.sk 
Web:
http://www.msunion.sk 
Telefón:
032/ 771 0916 
Mobil:
0948 800 008 
Fax
032/ 771 0916