Základná škola, Ul. kpt. Nálepku

Adresa: Ul. kpt. Nálepku č. 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kontakt:
PaedDr. Vladimír Kollár - riaditeľ školy 
zsnalnmnv@pobox.sk 
Telefón:
032 771 2336