Základná škola, Tematínska ul.

Štátna základná škola
Súčasťou ZŠ je školský klub detí a školské stravovacie zariadenie,

Adresa: Tematínska ul. č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kontakt:
PaedDr. Oľga Lobíková - riaditeľka školy 
zstematinska@mail.icss.sk  
Telefón:
032/ 740 65 13