TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA Nové Mesto nad Váhom

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA Nové Mesto nad Váhom

Základný predmet činnosti organizácie:

- Správa MK, čistenie MK, chodníkov a verejných priestranstiev.
- Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti MK a údržba chodníkov v správe organizácie.
- Oprava a údržba mestských komunikácií.

Adresa: Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO:
00350656
IČ DPH:
2020382001
Kontakt:
Ing. Martin PORIEZ – riaditeľ TSM; Ing. Anton VESELKA – prevádzkovo-ekonomický námestník  
tsm@etelmail.sk 
Web:
http://www.nove-mesto.sk/technicke-sluzby-mesta/ 
Telefón:
032 771 26 53, 032 771 33 60