Združená stredná škola obchodu a služieb

Adresa: Piešťanská ul.č.80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón:
032 771 2212