Bilingválne S-Šp.gymnázium

Adresa: Športová ul.č.41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón:
032 771 3409