ALMI-EKO, s.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadov – prevažne nebezpečných vznikajúcich pri činnosti podnikateľských subjektov.
Likvidácia starých záťaží a neznámych látok.
Čistenie odlučovačov ropných látok a lapačov tukov.
Likvidácia azbestocementových nebezpečenstiev v exteriéroch (zahŕňa stabilizáciu, odvoz a likvidáciu).
Legislatívne služby a poradenstvo v odpadovom hospodárstve.

Adresa: Pešťanská 31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO:
50 282 409
IČ DPH:
SK2120272561
Kontakt:
Ing. Michal Bednár 
almieko@almieko.sk 
Web:
http://www.almieko.sk 
Mobil:
+421 907 798 495