Bonmax, s.r.o.

Bonmax, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
- viac, ako 100 ročná tradícia

- železiarstvo
- domáce potreby
- elektro
- sklo - porcelán
- prenájom obchodných a kancelárskych priestorov

Adresa: Čsl. armády 65/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO:
36 310 735
IČ DPH:
SK2020182384
Kontakt:
Svetozár Štefanec 
bonmax@mail.t-com.sk 
Web:
http://www.facebook.com/BonmaxNM 
Telefón:
032/7712467 
Mobil:
0903365656 
Fax
032/7712467