Verticalsolutions-B&J project s.r.o.

Rizikové rezanie stromov a úprava terénu-Výškové práce-Servis a inštalácia telekomun. zar. vo výškach - Bleskozvody - Revízie a montáž oceľových konštrukcií vo výškach - Nátery stožiarov, vodojemov, striech a konštrukcií - Elektromontáže vo výškach, ťahanie káblov a ostatných rozvodných systémov vo výškach a nad voľnou hĺbkou - Zateplenie, úpravy a opravy stavieb -Čistenie povrchov vysokotlakovou vodou (WAP) Pôsobíme v rámci celej SR a taktiež v ťažkodostupnom teréne.

Adresa: Hollého 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO:
45875553
IČ DPH:
SK2023126864
info@verticalsolutions.sk 
Web:
http://www.verticalsolutions.sk/ 
Mobil:
0948289848