SK GEODETI, s.r.o.

Naša firma ponúka komplexné geodetické práce na celom území Slovenska. Vyhotovujeme: geometrické plány, zameranie/vytýčenie pozemkov a stavieb a iné.

Prevádzka: Stará Turá, SNP 148 IDEA PARK (1.poschodie)

Sídlo: Bratislava, Mickiewiczova 2

Adresa: SNP 148, IDEA PARK (1.poschodie), 91601 Stará Turá

IČO:
35971525
IČ DPH:
SK2022107406
Kontakt:
Ing. Michal Halinár , Ing. Martin Duška 
skgeodeti@gmail.com 
Web:
http://www.skgeodeti.sk 
Mobil:
0917621180, 0911686666