M. R. METAL, s. r. o.

Spoločnosť M. R. – METAL, s. r. o., bola založená v roku 2004. Naša spoločnosť sa špecializuje na búracie práce, paličské práce pre kovošroty a kovohuty, nákupom a predajom kovoobrábacích a drevoobrábacích strojov.

Búracie práce našim zákazníkom poskytujeme v menšom rozsahu ručné a v maximálnom rozsahu uspokojenia požiadaviek zákazníkov ťažkou technikou. Pri búracích prácach zabezpečujeme recykláciu odpadov, uskladnenie odpadov na riadených skládkach a likvidáciu nebezpečných odpadov v spolupráci s našimi obchodnými partnermi.

Pri paličských prácach poskytujeme našim zákazníkom úpravu kovového šrotu pre potreby kovošrotou a kovohutí. Taktiež zabezpečujeme demontáže teplárni, oceľových konštrukcií v súbehu s likvidáciou vzniknutého komunálneho odpadu.

Pri nákupe a predaji kovoobrábacích a drevoobrábacích strojov pre našich zákazníkov zabezpečujeme demontáž strojov, repasáciu strojov a ich transport na miesto určenia.

Adresa: Udiča 254, 01801 Považská Bystrica

IČO:
36 340 651
IČ DPH:
SK2021912805
Kontakt:
Bc. Lenka Bystričanová 
m.r.metal@centrum.sk 
Mobil:
0918 262 474