Dendos Káble s.r.o

Logo firmy

Dendos káble s.r.o

SSme spoločnosť ktorá sa zaoberá recykláciou elektro odpadu
Naša spoločnosť bola založená v roku 2010 v malom meste názvom Stará Turá

Aktivity
Firma sa zaoberá kompletným spracovaním a recykláciou priemyselných odpadov (káble, vodiče, cievky a transformátory)
Obchodné kvality podliehajú svetovému trhu, kde cenotvorba je závislá od vývoja LME a kurzy mien USD
Ústredná myšlienka je komplexné riešenie environmentálnej otázky spracovania a recyklácie odpadov.
Použitie nášho riešenia zabezpečujeme spätná navrátenie odpadu vo forme suroviny alebo polotovaru do výrobného procesu.
Zámerom našich aktivít je efektívne využívanie odpadov a navrátenie po recyklácií späť do výroby.
Každý jednotlivý spracovateľský závod zvyšuje kapacitu a možnosti spracovania týchto odpadov vďaka eliminácií potreby obchodných aktivít.


Adresa: SNP 261/35, 91601 Stará Turá

Kontakt:
Denis Herák 
dendos-kable-sro@centrum.sk 
Web:
http://www.dendos-kable.webnode.sk 
Mobil:
0902 468 190