Podujatia

Dni otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom

Typ podujatia:
Vzdelávanie
Dátum konania:
14.11.2018 - 15.11.2018

Stredná odborná škola obchodu a služieb so sídlom na Piešťanskej a Weisseho ulici Nové Mesto nad Váhom organizuje pre žiakov základných škôl, rodičov a širokú verejnosť DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ. Akcia sa uskutoční v budove školy na Weisseho ulici č. 1 v stredu 14. novembra 2018 od 12.00 do 17.00 a vo štvrtok 15. novembra 2018 od 8.00 do 17.00.

Záujemcov čaká prezentovanie možností štúdia v školskom roku 2019/2020 v študijných odboroch:

 

·        hotelová akadémia

·        manažment regionálneho cest. ruchu

·        obchodná akadémia

·        kontrolór potravín

·        a obchodný pracovník.

 

Ponúkame štúdium i v učebných odboroch:

·        hostinský, hostinská

·        kaderník

·        cukrár

·        autoopravár – mechanik

·        agromechanizátor, opravár

·        stolár

·        a záhradník.

 

V odboroch obchodný pracovník a autoopravár – mechanik môžu žiaci študovať aj v systéme duálneho vzdelávania.

 

Prezentácia bude realizovaná zaujímavou formou – ukážkami vyučovacieho procesu v jednotlivých odboroch s možnosťou zapojenia sa.

Súčasťou prezentácie bude ukážka prác a výrobkov žiakov, ukážka diagnostiky motora auta, poľnohospodárskej techniky, ochutnávka miešaných nápojov, výrobkov studenej kuchyne a cukrárskych výrobkov, úprava účesov, prehliadka odborných učební ako i predstavenie úspechov školy, uplatnenia absolventov a iných aktivít zo života a práce školy.

Okrem žiakov školy budú Vám k dispozícií príslušní pedagógovia, výchovný poradca a vedenie školy u ktorých budete môcť získať najlepšie informácie a rady pre správny výber a voľbu štúdia Vašich detí.

 

Na Vašu účasť sa tešia žiaci a pedagogický zbor školy.

Dni otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom