Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica č.5/2018/KŠMŠ - 13.9.2018 17.09.2018 Zápisnica č.5/2018/KŠMŠ - 13.9.2018 - 149.69 kB
Zápisnica č.6/2018/KOŽP - 06.09.2018 14.09.2018 Zápisnica č.6/2018/KOŽP - 06.09.2018 - 171.93 kB
Zápisnica č.3/2018/KKSV - 05.09.2018 12.09.2018 Zápisnica č.3/2018/KKSV - 05.09.2018 - 239.11 kB
Zápisnica č.5/2018/KSON - 10.09.2018 10.09.2018 Zápisnica č.5/2018/KSON - 10.09.2018 - 156.9 kB
22. zasadnutie MsZ zo dňa 18. septembra 2018 03.09.2018
Materiály k prerokovaniu na 22. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. septembra 2018 03.09.2018
Zápisnica č.4/2018/KFSM - 27.08.2018 31.08.2018 Zápisnica č.4/2018/KFSM - 27.08.2018 - 278.94 kB
Novomestský spravodajca 07-08-2018 22.08.2018 Novomestský spravodajca 07-08-2018 - 5.13 MB
Novomestský spravodajca 06-2018 22.08.2018 Novomestský spravodajca 06-2018 - 3.29 MB
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.augusta 2018 17.08.2018 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.augusta 2018 - 174.82 kB
Hlasovania z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.augusta 2018 15.08.2018 Hlasovania z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.augusta 2018 - 362.7 kB
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.augusta 2018 15.08.2018 Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.augusta 2018 - 250.77 kB
Materiály k prerokovaniu na mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 10. augusta 2018 23.07.2018
mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 10. augusta 2018 23.07.2018
Zápisnica z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. júna 2018 18.07.2018 Zápisnica z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. júna 2018 - 209.35 kB
Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 29.06.2018 Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 - 451.88 kB
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 29.06.2018 Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 - 235.88 kB
VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 27.06.2018 VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 - 154.74 kB
VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 27.06.2018 VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku - 146.81 kB
Zápisnica č.5/2018/KOŽP - 14.06.2018 22.06.2018 Zápisnica č.5/2018/KOŽP - 14.06.2018 - 173.46 kB