Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Ustanovujúce zasadnutie MsZ zo dňa 10. decembra 2018 14.12.2018
Zápisnica z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 11.12.2018 Zápisnica z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 - 228.52 kB
Novomestský spravodajca 11-2018 06.12.2018 Novomestský spravodajca 11-2018 - 3.89 MB
Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 22.11.2018 Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 - 269.69 kB
Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 21.11.2018 Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 - 1.96 MB
VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 21.11.2018 VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 156.21 kB
VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 21.11.2018 VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 470.73 kB
Zápisnica č.5/2018/KFSM - 06.11.2018 13.11.2018 Zápisnica č.5/2018/KFSM - 06.11.2018 - 250.55 kB
Zápisnica č.7/2018/KŠMŠ - 5.11.2018 12.11.2018 Zápisnica č.7/2018/KŠMŠ - 5.11.2018 - 141.11 kB
Novomestský spravodajca 10-2018 05.11.2018 Novomestský spravodajca 10-2018 - 3.46 MB
Materiály k prerokovaniu na 23. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20. novembra 2018 02.11.2018
23. zasadnutie MsZ zo dňa 20. novembra 2018 02.11.2018
Zápisnica č.1/2018/KVK - 29.10.2018 - prednosta SÚS 02.11.2018 Zápisnica č.1/2018/KVK - 29.10.2018 - prednosta SÚS - 346.42 kB
Hlasovania z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 26.10.2018 Hlasovania z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. novembra 2018 - 156.51 kB
Zápisnica č.6/2018/KŠMŠ - 8.10.2018 15.10.2018 Zápisnica č.6/2018/KŠMŠ - 8.10.2018 - 128.73 kB
Zápisnica č.4/2018/KKSV - 02.10.2018 05.10.2018 Zápisnica č.4/2018/KKSV - 02.10.2018 - 443.41 kB
Zápisnica z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. septembra 2018 03.10.2018 Zápisnica z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. septembra 2018 - 300.76 kB
Novomestský spravodajca 09-2018 28.09.2018 Novomestský spravodajca 09-2018 - 3.04 MB
Hlasovania z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. septembra 2018 24.09.2018 Hlasovania z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. septembra 2018 - 544.56 kB
Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. septembra 2018 24.09.2018 Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. septembra 2018 - 385.66 kB